با توجه به نوع محتوا متنی که تولید می شود، تعرفه خدمات نوبل محتوا ، متفاوت است. طبق تعداد کلمات ، نوع محتوا و اینکه برای محتوا تصویر هم لازم باشد ، تعرفه ها متفاوت است.

تعرفه

تولید محتوا متنی بلاگ

محتوا بازنویسی

 • مقاله 1000 کلمه ای
 • تصاویر داخلی
 • محتوا یونیک
 • محتوا کاملا سئو شده

65000 تومان
/1 روز

سفارش محتوا

محتوا تالیفی

 • مقاله 1000 کلمه ای
 • تصاویر داخلی
 • محتوا یونیک
 • محتوا کاملا سئو شده

70000تومان
/1 روز

سفارش محتوا

محتوا ترجمه

 • مقاله 1000 کلمه ای
 • تصاویر داخلی
 • محتوا یونیک
 • محتوا کاملا سئو شده

80000 تومان
/1 روز

سفارش محتوا

محتوا دلخواه شما

اگر هیچکدام از پنل های بالا ، دقیقا نیاز سایت شما نبود ، می توانید از طریق فرم روبرو ، درخواست خود را با ما مطرح کنید. برای مثال اگر به ترکیبی از محتواهای بالا نیاز داشتید ، یا برای صفحات اختصاصی سایت ، لندینگ پیج ها ، صفحات درباره ما ، کتاب ، زیرنویس فیلم و امثال آن ، محتوا لازم داشتید، می توانید از طریق فرم روبرو درخواست خود را ثبت کنید